Vodný futbal

Atrakcia Aqua valec – vodný valec
2. júla 2022
Surf simulátor
5. júla 2022

Atrakcia Vodný futbalAtrakcia šmýkala Dutá je pre deti od 3rokov . Túto atrakciu je možné zabezpečiť formou prenájmu. V prípade záujmu nás kontaktujte.

Rozmery sú 12m x8m x8m

Atrakcii je potrebná nepretržitá elektrická energia 230V.


Kontaktujte nás